Conseco

Termeni si conditii

Operatorul www.consecoint.ro  este ConSeco International, societate comerciala cu raspundere limitata (mai jos denumita "operator"), in a carui proprietate exclusiva se afla domeniul.
Folosirea acestui web site, insumand toate paginile web sub acest domeniu (denumite toate la un loc “site”), precum si a tuturor informatiilor, datelor, textelor, softului, imaginilor, sunetelor sau a oricaror altor materiale din site (denumite toate la un loc “continut”), confirma liberul consimtamant al utilizatorilor de a accepta, in totalitate, termenii si conditiile www.consecoint.ro.

Operatorul isi rezerva, oricand si potrivit bunei sale cuviinte, dreptul de a:
     - opera schimbari in termenii si conditiile de utilizare a acestui site;
     - imbunatati, adauga, modifica sau suspenda, partial sau in totalitate, site-ul.

Imbunatatirile, adaugirile sau modificarile, de orice fel, pe care operatorul le aduce site-ului si/sau continutului acestuia fac parte integranta din termenii si conditiile de utilizare a www.consecoint.ro. Folosirea in continuare a site-ului dupa redefinirea sa, reprezinta implicit acordul utilizatorilor cu privire la noile schimbari/modificari efectuate de operator.
Pentru a folosi, acest site, orice utilizator trebuie sa detina echipamente proprii de accesare a site-ului si sa achite taxele aferente furnizarii serviciilor acolo unde este cazul.

Informatiile listate si protectia intimitatii utilizatorilor
Orice utilizator care semnaleaza/furnizeaza/listeaza informatii pe site, acolo unde se cere explicit acest lucru, accepta si este de acord sa furnizeze informatii corecte, actuale si complete, urmand a le actualiza pe masura ce intervin modificari.

Conduita utilizatori
Orice utilizator este pe deplin raspunzator pentru continutul mesajelor/textelor/materialelor furnizate operatorului.
Utilizatorilor nu le este ingaduit, sub nici un motiv, sa foloseasca site-ul si/sau orice fel de informatii obtinute din cercetarea lui pentru:
     - a se interfera in activitatile celorlalti utilizatori ai site-lui;
     - a desfasura activitati care intra sub incidenta legilor;
     - a modifica, adapta, sub-inchiria, traduce, vinde, decompila sau dezmembra, in orice fel si orice segment parte din site;
     - a altera sau inlocui orice notificare cu privire la drepturile de autor, marca comerciala sau orice alte drepturi decurgand din dreptul proprietatii intelectuale si/sau dreptul proprietatii industriale;
    - a folosi tehnici de “frame”, “mirror” or “deep/hot link” pentru orice parte a site-ului fara autorizarea prealabila scrisa a operatorului;
    - a conexa paginile acestui site cu alte pagini web care pretind ca reprezinta interese sau produse ale operatorului, indiferent daca acestea sunt concepute, ofertate, vandute sau distribuite de acesta.

Folosirea adreselor e-mail
Prin folosirea adreselor e-mail puse la dispozitie de site sau furnizate prin intermediul lui, toti utilizatorii consimt liber ca, sunt de acord si acepta sa nu transmita altor persoane sau indiferent oricarui altcineva:
    - orice tip de mesaj al carui continut intra sub incidenta legii, este fraudulos, amenintator, abuziv, vulgar, defaimator, obscen, jignitor, hartuitor, torturant, rautacios, plin de ura, rasial, etnic, sau indiferent in oricare alt mod jignitor sau este subiect al unui acord de confidentialitate sau incalca drepturile operatorului de proprietate intelectuala sau ale tertilor sau oricare alte drepturi;
     - orice informatii fara destinatie publica despre orice firma/companie;
     - orice informatii comerciale confidentiale;
    - orice coduri, directoare, programe de computere (exp. virus pt. computer) destinate sa intrerupa, sa distruga, sa compromita securitatea sau sa limiteze functionabilitatea oricarui component al site-ului.

Incetare/modificari
Operatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe oricand si pentru oricare motiv folosirea site-ului de catre utilizatori si accesul la site;
Operatorul oricand si pentru oricare motiv poate efectua modificari site-ului sau intrerupe furnizarea serviciilor, in totalitate sau in parte, cu sau fara notificare prealabila;
Operatorul nu poate fi tras la raspundere si nici invinuit pentru eventuale daune produse utilizatorilor, indiferent in ce fel, urmare modificarilor operate pe site sau deciziei de a intrerupe furnizarea serviciilor.

Drepturile noastre de proprietate. Mod de administrare si restrictii de utilizare
Operatorul este proprietarul acestui site pe care-l gestioneaza conform contractelor si intelegerilor cu furnizorii sai de servicii.
Toate informatiile continute de site si softul folosit sunt protejate de legislatia in domeniul drepturilor de autor, dreptul proprietatii intelectuale si dreptul proprietatii industriale.
Utilizatorii nu pot copia, reproduce, republica, transmite sau distribui materiale de pe site fara acordul prealabil al operatorului.

Garantii si obligatii. Limite
Prin utilizarea acestui site, dvs. sunteti expres de acord cu urmatoarele:
  •     site-ul este pus la dispozitia utilizatorilor sub aceasta forma si cu buna credinta;
  •     site-ul va functiona neintrerupt, actualizat, securizat si fara greseli/erori;
  •     rezultatele obtinute urmare utilizarii site-ului sunt corecte si toate demne de incredere; orice erori aparute in functionarea si utilizarea site-ului vor fi imediat indreptate si/sau inlaturate;
  •     folosirea site-ului incumba riscul utilizatorilor pentru eventuale prejudicii produse, in nume propriu sau tertilor urmare materialelor obtinute/descarcate de pe site.

ConSeco International va asigura dvs. in calitate de parteneri in proiectele de recrutare si/sau de leasing pe care le desfasoara cu dvs. urmatoarele drepturi:

 
Dreptul la rectificare
dreptul de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si/sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.
 
Dreptul la stergerea datelor
dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, doar daca :
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate
b) isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea (in conditiile si limitele precizate mai jos) si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare
c) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
d) in alte cazuri prevazute de lege, in conditiile, limitele si cu respectarea exceptiilor prevazute de lege.
 
Dreptul la restrictionarea prelucrarii
dreptul la restrictionarea prelucrarii daca:

a) persoana vizată contestă exactitatea datelor
b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
 
Dupa restrictionarea prelucrarii, datele cu caracter personal mai pot fi prelucrate (cu exceptia stocarii), doar cu consimtamantul persoanei vizate si/sau in cazurile prevazute de lege. Persoana vizata are dreptul sa solicite companiei ConSeco o informare cu privire la destinatarii carora le-au fost divulgate datele cu caracter personal de catre aceasta
 
 
Dreptul la opozitie
- dreptul de a se opune, in orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc si creării de profiluri, in conditiile legii, cu exceptia cazului in care ConSeco International are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau daca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau in fata altor autoritati conform legii.
 
Dreptul la retragerea consimtamantului
 - consimtamantul poate fi retras, in orice moment, printr-o notificare prealabila cu cel putin 5 zile lucratoare, daca prelucrarea se bazeaza exclusiv pe consimtamantul expres al persoanei vizate, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.
 
Nota:
Exercitarea drepturilor privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date se va efectua in baza unei cereri scrise, datata si semnata la adresa sediului principal ConSeco International, la faxul sau e-mailul acestuia mentionate pe site.
ConSeco International va prelucra datele dvs personale (adresa, nr de telefon, adresa de e-mail) numai in scopul in care isi desfasoara activitatea. Datele personale ale dvs vor fi transmise partenerilor ConSeco International numai dupa ce va fi obtinut acordul verbal si in scris al detinatorilor. De asemenea, partenerii ConSeco International vor asigura pe baza unor consimtaminte clar si legal exprimate in scris, confidentialitatea datelor personale furnizate de ConSeco International. Partenerii ConSeco International vor utiliza aceaste date numai in scopul pentru care le-au fost furnizate de catre acesta.